Schoolreglement

Dit reglement wordt op de eerste schooldag besproken en kan in papieren versie aangevraagd worden. Digitaal is het na te lezen via de links hieronder. Het schoolreglement moet voor akkoord worden ondertekend door ouders/voogd en leerling om als regelmatige leerling te kunnen inschrijven in het VHSI.
Ook voor de meerderjarige leerlingen houden wij eraan dat de ouders/voogd op geregelde tijdstippen de studieresultaten evalueren en de schoolagenda wekelijks nazien.

Het schoolreglement is van toepassing van 1 september tot en met 31 augustus. Het nieuwe schoolreglement is op deze website te vinden vanaf 1 september.

Schoolreglement