Internationalisering

In het VHSI kijken we graag verder dan het klaslokaal. Naast de vele projecten, bedrijfsbezoeken en andere initiatieven steken we ook letterlijk grenzen over om onze leerlingen een bredere kijk te geven. Het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus+ is daarin een belangrijke partner.

We hebben al verschillende uitwisselingsprojecten op ons palmares staan met partnerscholen uit alle hoeken van de EU. Naast diversiteit en gezondheid, is ook duurzaamheid een belangrijke pijler waar we op inzetten. Zo gingen we bijvoorbeeld naar Noorwegen en Zweden met de boot en de trein en naar Londen met de fiets. Stuk voor stuk onvergetelijke ervaringen die het leven van veel van onze leerlingen extra kleur gaven.

Sinds 2023 geven we onze leerlingen van het domein Economie en Organisatie ook de kans om op buitenlandse stage te gaan. Ze lopen stage in Nederland, Sevilla en Dublin in een bedrijf dat aansluit bij hun studierichting. Zo kunnen ze hun talenkennis in een authentieke situatie inzetten, leren ze zelfredzaam zijn en bereiden ze zich ten volle voor op het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Volg de internationale avonturen van onze leerlingen en leerkrachten ook via onze sociale media kanalen.