Betalingen

Bij het begin van het schooljaar vragen we contante betaling voor boeken, cursussen en sportkledij. Op deze lijst staat de huur van een locker en de betaling van de sportdag, gezien deze reeds begin september plaats vindt.

Wanneer tijdens het schooljaar geld gevraagd wordt voor boeken, cursussen, sportkledij, studie- en culturele uitstappen, sportverplaatsingen, e.d.m. dan worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht via de schoolagenda, brief of mail. In alle andere gevallen worden de verschuldigde bedragen verrekend in de kwartaalrekeningen. Warme maaltijden worden per maand gefactureerd. Betalingen gebeuren via overschrijving.

Op het oudercontact van Kerstmis en juni kunnen de kwartaalrekeningen ook via bancontact betaald worden.

Algemene kosten vind je in de bijdrageregeling in het schoolreglement.