Inschrijven schooljaar 2024-2025

Infodagen:

Zondag 3 maart om 10 uur: infovoormiddag eerste jaar
Vrijdag 19 april om 17:00 uur tot 20:00 uur: infoavond voor alle leerlingen
Zaterdag 20 april van 9:00 uur tot 12:30 uur: infovoormiddag voor alle andere jaren (2-5)

Aanmelden en inschrijven voor 1A en 1B voor 2024-2025

Eerst aanmelden, daarna inschrijven  

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen je jouw kind wil inschrijven. Dit is dus niet hetzelfde als een effectieve inschrijving. Maar we leggen dit hieronder verder uit. 

Waarom organiseren wij een aanmeldprocedure? 
Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat zoveel mogelijk ouders hun kind(eren) in de school van hun eerste keuze kunnen inschrijven. We willen voorkomen dat er wachtrijen aan de schoolpoort ontstaan. Het aanmeldsysteem zorgt ervoor dat iedereen evenveel kans krijgt om zijn kind in de school van eerste keuze in te schrijven. 

Hoe kan je aanmelden?
Vanaf maandag 25 maart 2024, 10.00 uur, kan je jouw kind aanmelden voor 1A voor het schooljaar 2024-2025. De algemene inschrijflink zal hier verschijnen. Doorloop alle stappen en klik op bevestigen. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding correct is verlopen.

Je kan aanmelden tot en met vrijdag 19 april 2024, 20.00 uur. Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol. Het is wel aangeraden om voor meerdere scholen van voorkeur aan te melden, dit vergroot de kans op een toewijzing. 

 Wat heb je nodig om aan te melden?  

 • Een computer of smartphone met internet.  
 • Je elektronische identiteitskaart 
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van jouw kind. 
 • Het rijksregisternummer van jouw kind (11 cijfers). Dit vind je op: kids-ID, de isi+kaart of een klever van het ziekenfonds.
  Indien jouw kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid 

 Zit er een (plus)broer of (plus)zus op de school of het kind dat je wilt aanmelden, is een kind van personeel? 

Ook dan moet je jouw kind aanmelden tussen 25 maart 2024 (10u.00) en 19 april 2024 (20u.00). Je hebt hiervoor het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid nodig. Jouw kind zal wel met voorrang geordend worden.  

Hulp nodig bij  het aanmelden? Neem contact op met onze school:

 • elke schooldag (maandag t.e.m. vrijdag) van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur (op woensdag tot 14.00 uur) op 050 40 68 68
 • stuur een mailtje naar vhsi@vhsi.be en we nemen contact op.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?  
Broers, zussen en kinderen van personeel hebben recht op een voorrang 

De computer verdeelt de overige plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe. 

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe. We adviseren dan ook om meerdere voorkeur scholen op te geven bij de aanmelding van jouw kind. 

Ten laatste op 13 mei 2024 ontvang je het resultaat van de toewijzing. 

Er zijn 3 resultaten mogelijk: 

 1. Jouw kind krijgt een toewijzing in de school van eerste voorkeur: Je mag jouw kind inschrijven. Voor onze school maak je hiervoor een afspraak met  
 2. Jouw kind krijgt een toewijzing in een school van een tweede, derde of … keuze: Je mag jouw kind inschrijven in deze school en jouw kind staat op de wachtlijst van onze school en eventuele andere scho(o)l(en) van hogere keuze.  
 3. Jouw kind krijgt in geen enkele school een toewijzing: Je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst bij alle scholen waarvoor je jouw kind aanmeldde. Komt er daarna een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de wachtlijst (tot en met 7 oktober 2024).  

Ben je van mening dat de procedure niet correct is verlopen, dan kun je een klacht indienen via dit  meldingsformulier 

Ik heb de aanmeldingen gemist, wat moet ik nu doen?  

Vanaf 14 mei 2024 (10u.00) kan je vrij inschrijven in onze school. De inschrijvingen verlopen chronologisch. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, zal u een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Ga zeker eens naar de website van het LOP Brugge-Blankenberge secundair om de vrije plaatsen in onze school te raadplegen. 

Inschrijven voor alle andere jaren voor schooljaar 2024-2025

Vanaf dinsdag 16 april 2024 kun je inschrijven voor het 2e tot en met het 6e jaar. Neem contact op voor een afspraak.

Volgende documenten breng je mee als je wenst in te schrijven:

 • je identiteitskaart
 • een kopie van het rapport (bij een B-attest: syntheseblad met vermelding van de clausulering en advies)
 • eventueel attest dyslexie, dysorthografie…

Een leerling die zich wenst in te schrijven, dient altijd vergezeld te zijn van een ouder of voogd.

Schooljaar 2023-2024:

Momenteel zijn volgende studierichtingen volzet:

 • 1ste leerjaar B
 • 2de leerjaar B-stroom Economie & Organisatie – Sport – STEM-technieken
 • 3de jaar Beweging en Sport (A-finaliteit)
 • 3de jaar Organisatie en Logistiek (A-finaliteit)
 • 4de jaar Bedrijf en organisatie (D/A-finaliteit)
 • 4de jaar Organisatie en Logistiek (A-finaliteit)
 • 4de jaar Beweging en Sport (A-finaliteit)
 • 5de jaar Sportbegeleiding (D/A-finaliteit)
 • 5de jaar Onthaal, organisatie en sales (A-finaliteit)
 • 6de jaar Secretariaat-talen (TSO)
 • 6de jaar Handel (TSO)
 • 6de jaar Lichamelijke opvoeding en Sport (TSO)