Inschrijven

Digitaal inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 kan met volgende link:

 

 

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022
Sinds enkele jaren gelden regels en afspraken om in te schrijven in een school. Deze afspraken zijn in het LOP (lokaal overlegplatform) Brugge-Blankenberge gemaakt en gelden in alle scholen van deze regio.

De vrije inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2021-2022 start op dinsdag 20 april 2021, 7.00 uur. Inschrijven in deze coronatijd zal digitaal vanop afstand verlopen. U kan uw zoon/dochter via onze site intekenen voor een studierichting. Vanaf 20 april krijgt u een mail voor een eventuele definitieve inschrijving.

Tijdens de voorrangsperiode voorafgaand aan de vrije inschrijvingsperiode kan enkel in het eerste jaar ingeschreven worden en geldt:
1) van maandag 8 tot en met vrijdag 19 maart 2021 een inschrijvingsperiode voor broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school en voor kinderen van personeelsleden van de school. Het inschrijven verloopt ook hier digitaal. Wie wenst van deze voorrangsregeling gebruik te maken, neemt in deze periode per mail met de school contact op.  Je ontvangt dan de info om digitaal in te schrijven.
2) van maandag 22 maart tot en met vrijdag 2 april 2021 een voorrangsperiode voor indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn kinderen uit gezinnen die in het lopende schooljaar of het voorgaande schooljaar een schooltoelage ontvingen of kinderen van wie de moeder niet in het bezit is van een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs. Wie wenst van deze voorrangsregeling gebruik te maken, neemt in deze periode telefonisch of per mail met de school contact op. Je ontvangt dan de info om digitaal in te schrijven.

Voor informatie kan je bij ons terecht:
– elke schooldag (maandag t.e.m. vrijdag) van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur (op woensdag tot 14.00 uur);

Onze capaciteiten voor het 1e jaar zijn:

  • 1A: 57 leerlingen
  • 1B: 10 leerlingen

Volgende documenten breng je mee als je wenst in te schrijven:

  • identiteitskaart;
  • BaSo-fiche (enkel voor wie zich inschrijft in een eerste jaar): de lagere school geeft elke leerling een BaSo-fiche mee om de overstap naar het middelbaar onderwijs vlot te laten verlopen. Als de BaSo-fiche nog niet beschikbaar is bij inschrijving, mag je die later binnenbrengen of opsturen;
  • eventueel attest dyslexie, dysorthografie…

Vanaf 30 juni breng je ook volgende documenten mee:

  • een kopie van het rapport (bij een B-attest: syntheseblad met vermelding van de clausule en advies);
  • getuigschrift basisonderwijs (enkel voor inschrijving in 1A)