Leerlingenraad

We hebben een actieve leerlingenraad, Surplus. Het zijn creatieve vrijwilligers die met allerlei projecten een surplus willen geven aan de schoolwerking.

Hun doelstellingen:

  • de betrokkenheid van de leerlingen bij het schoolbeleid verhogen
  • de gespreksthema’s in de schoolraad voorbereiden
  • schoolprojecten organiseren en ondersteunen
  • het welzijn van de leerlingen op school bevorderen

Algemene vergaderingen

Voorbereid en voorgezeten door de Surplussers

  • 1 per trimester, telkens tijdens de middagpauze (1 op ma., 1 op di., 1 op do.)
  • alle klasvertegenwoordigers worden uitgenodigd
  • voorbereid en voorgezeten door de Surplussers
  • meestal in aanwezigheid van de directie
  • agendapunten worden voorbereid samen met de leerlingenbegeleiding: informatie, vragen, voorstellen, initiatieven, projecten / van de leerlingen naar de school toe en omgekeerd / feedback vanuit de verschillende klasgroepen (in het klassengesprekuur)
  • het verslag wordt aan alle klassen en leraren bezorgd door de leerlingen van Secretariaat-Talen.