Leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleiding maakt deel uit  van het zorgbeleid van onze school.  Samen met de leerkrachten, de directie, het ondersteunend personeel en het CLB willen we elke leerling maximale kansen geven.

In onze brede basiszorg hebben we aandacht voor begeleiding bij leren en studeren, het psychosociaal functioneren en de onderwijsloopbaan.   Via  vele projecten,  boeiende lessen en uitdagende activiteiten bieden we leerlingen de mogelijkheid zich op eigen tempo te ontwikkelen binnen diverse maatschappelijke contexten.

De leerkracht is de eerste persoon bij wie de leerling en/of de ouder met specifieke vragen terecht kan.   Indien gewenst kan elke betrokkene ook terecht bij de leerlingenbegeleiding.  Met respect voor ieders grenzen wordt geluisterd, overlegd en gehandeld uit zorg voor de leerling.

Heeft een leerling nood aan verhoogde zorg?  Dan zoekt de leerkracht samen met de leerlingenbegeleider naar passende zorgmaatregelen die de leerling ondersteunen en tegelijkertijd de zelfredzaamheid verhogen. Op vraag van de leerling of de ouders  overleggen we samen met het CLB dat verder helpt opvolgen of indien nodig doorverwijst.