Schoolraad

In onze schoolraad zetelen 4 geledingen van telkens 3 leden.

De leerlingen , de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

Wens je op de schoolraad een vraag te laten stellen door één van de ouders, dan kun je hen contacteren via schoolraad@vhsi.be.