Inschrijven doe je zo!

Aanmelden en inschrijven voor 1A en 1B voor volgend jaar 2023-2024

Eerst aanmelden, daarna inschrijven

Digitaal aanmelden betekent dat je vooraf aanduidt in welke school of scholen jij je kind wil inschrijven. Dit is dus niet hetzelfde als een effectieve inschrijving. Maar we leggen dit hieronder verder uit.

Hoe kan ik aanmelden?

Vanaf maandag 27 maart 2023 om 10 uur tot en met vrijdag 21 april 2023 om 20 uur kan je jouw kind aanmelden voor 1A en 1B voor volgend schooljaar 2023-2024.

Dit kan via deze link: https://bruggeso.aanmelden.vlaanderen/

Doorloop alle stappen en klik op bevestigen. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer de aanmelding correct verlopen is.  De datum of het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol voor de rangschikking.

Wat heb je nodig om aan te melden?

 • Een computer of smartphone met internet.
 • Je elektronische identiteitskaart
 • Naam, voornaam, geboortedatum en adres van je kind.
 • Het rijksregisternummer van je kind (11 cijfers). Dit vind je op:
  • Kids-ID
  • De isi+kaart
  • Een klever van het ziekenfonds
 • Indien je kind recht heeft op voorrang: het rijksregisternummer van het (plus)kind of personeelslid.

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Broers, zussen en kinderen van personeel hebben recht op een voorrang. De overige vrije plaatsen verdelen we volgens schoolvoorkeur, gevolgd door toeval.

De computer verdeelt de plaatsen op basis van de criteria ‘schoolvoorkeur’ en ‘toeval’. Het systeem probeert zoveel mogelijk kinderen hun eerste voorkeur te geven. Daarom gebeurt er eerst een trekking voor alle eerste schoolvoorkeuren van alle aangemelde leerlingen. De computer rangschikt de leerlingen in een willekeurige volgorde en wijst de plaatsen willekeurig toe.

Voor alle leerlingen die hun school van eerste voorkeur niet kregen, kijkt het systeem vervolgens naar de tweede schoolvoorkeur. Opnieuw wijst het systeem de plaatsen in een bij toeval bepaalde volgorde aan de leerlingen toe.

Ten laatste op maandag 15 mei 2023 ontvang je het resultaat van de toewijzing.

Er zijn 3 resultaten mogelijk:

 • Je krijgt een toewijzing in de school van jouw voorkeur ten laatste op maandag 15 mei 2023. Deze toewijzing is niet hetzelfde als een effectieve inschrijving. Inschrijving gebeurt fysiek op school met het toewijzingsticket. Je hebt hiervoor tijd van dinsdag 16 mei 2023  tot maandag 12 juni 2023.  Je maakt hiervoor een afspraak via 050 40 68 68 of via vhsi@vhsi.be.

  Volgende documenten breng je mee als je wenst in te schrijven:
  • je identiteitskaart
  • een kopie van het rapport (bij een B-attest: syntheseblad met vermelding van de clausulering en advies)
  • getuigschrift basisonderwijs
  • BaSo-fiche (enkel voor wie zich inschrijft in een eerste jaar): de lagere school geeft elke leerling een BaSo-fiche mee om de overstap naar het middelbaar onderwijs vlot te laten verlopen. Als de BaSo-fiche nog niet beschikbaar is bij inschrijving, mag je die later binnenbrengen of opsturen
  • eventueel attest dyslexie, dysorthografie…
 • Je krijgt een toewijzing in een school van een lagere keuze: je mag inschrijven in deze school en staat op de wachtlijst van onze school en eventuele andere scho(o)l(en) van hogere keuze.
 • Je hebt in geen enkele school een toewijzing: je zal een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst. Komt er een plaats vrij in onze school, dan contacteren wij de leerlingen op de wachtlijst (tot en met 6 oktober 2023).

Ben je van mening dat de procedure niet correct is verlopen, dan kun je een klacht indienen via dit meldingsformulier.

Wat als je kind voorrang heeft?

Er zit een (plus)broer of (plus)zus op de school of het kind dat je wilt aanmelden, is een kind van personeel.

Je moet ook aanmelden tussen maandag 27 maart 2023 om 10 uur tot vrijdag 21 april 2023 om 20 uur. Je hebt hiervoor het rijksregisternummer van de (plus)zus, (plus)broer of personeelslid nodig. Het kind zal met voorrang geordend worden.

Ik heb de aanmeldingen gemist, wat moet ik nu doen?

Vanaf dinsdag 16 mei 2023 kan je vrij inschrijven in onze school. De inschrijvingen verlopen vanaf dan chronologisch. Als er geen vrije plaatsen meer zijn, zal u een weigeringsdocument ontvangen met een plaats op de wachtlijst.

Heb je hulp nodig bij het aanmelden?

Kom zeker langs op onze school. We helpen je graag verder. Geef ons een seintje via 050 40 68 68 en we maken een afspraak om de procedure samen te overlopen.

Heb je nog vragen?

Contacteer ons via 050 40 68 68 of vhsi@vhsi.be.