Domein sport dubbele finaliteit

Algemeen

SPORT (DUBBELE FINALITEIT)

Onze opleiding sport bezit een brede sportieve vorming met accent op ‘basisconditie’. Zowel techniek als tactiek komen aan bod.

Iets voor jou?

SPORT (DUBBELE FINALITEIT)

Hou je van een theoretisch-praktische studierichting?
Zijn inzichten uit de wetenschappen anatomie en fysiologie, fysica, bewegingswetenschappen en psychologie iets voor jou?
Blink je uit in meerdere individuele, interactieve en ritmisch-expressieve sportdisciplines?
Hou je van het begeleiden en ondersteunen van bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen?

Lessentabel

De lessentabel is van toepassing vanaf 1 september 2021

 

Jouw toekomst?

Na het 6e jaar krijg je, naast je diploma, de beroepskwalifi catie ‘sport- en spelleider’.
Sport is de ideale voorbereiding voor een professionele bachelor in het verlengde van je studierichting: voedings- en dieetkunde, lager of secundair onderwijs, sociaal-agogisch werk, verpleegkunde,….

Of je kan ook meteen aan de slag op de arbeidsmarkt.