B-stroom 1ste jaar

Algemeen

1B is een goede stap tussen lager en secundair onderwijs Je kunt starten in 1B als je ofwel:

  • het 6de leerjaar van het gewoon basisonderwijs hebt beëindigd én niet geslaagd bent.
  • reeds 12 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én het 6de leerjaar niet hebt gevolgd.
  • uit het buitengewoon onderwijs komt (regelmatige leerling uit lager of secundair, onderwijsvorm 1, 2, 3), geen getuigschrift basisonderwijs hebt maar wel het akkoord van je ouders én van de klassenraad van de secundaire school. Vooraf moeten je ouders ook een advies van het CLB hebben ontvangen.
  • een getuigschrift basisonderwijs hebt (na gewoon of buitengewoon onderwijs) én je ouders akkoord gaan. Vooraf moeten je ouders ook een advies van het CLB hebben ontvangen.

Iets voor jou?

  • Ben je het type dat leert door te doen?
  • Maak je graag iets nieuws?
  • Tijdens het contactuur zit je samen met je titularis die zorgt voor persoonlijke begeleiding en de bevordering van een goede klassfeer

Lessentabel

De lessentabel is van toepassing vanaf 1 september 2020.

Jouw toekomst?

  • Je kan kiezen voor 2B, wij bieden standaard 3 basisopties aan
  • Je kan een ander beroepsvoorbereidend leerjaar kiezen
  • Je kan 1A aanvatten als je hoge punten scoort voor al je vakken. Je leerkrachten kunnen je best adviseren als dat voor jou de beste keuze is en de klassenraad hiermee instemt.