1B

1B is een goede stap tussen lager en secundair onderwijs Je kunt starten in 1B als je ofwel:

 • het 6de leerjaar van het gewoon basisonderwijs hebt beëindigd én niet geslaagd bent.
 • reeds 12 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én het 6de leerjaar niet hebt gevolgd.
 • uit het buitengewoon onderwijs komt (regelmatige leerling uit lager of secundair, onderwijsvorm 1, 2, 3), geen getuigschrift basisonderwijs hebt maar wel het akkoord van je ouders én van de klassenraad van de secundaire school. Vooraf moeten je ouders ook een advies van het CLB hebben ontvangen.
 • een getuigschrift basisonderwijs hebt (na gewoon of buitengewoon onderwijs) én je ouders akkoord gaan. Vooraf moeten je ouders ook een advies van het CLB hebben ontvangen.

Iets voor jou?

 • Ben je het type dat leert door te doen?
 • Maak je graag iets nieuws?
 • Omgang met klanten heeft straks geen geheimen meer voor jou.
 • Werken met de computer vind je best cool.

Lessentabel

De lessentabel is van toepassing vanaf 1 september 2019.

Jouw toekomst?

 • Je kan kiezen voor BVL Decoratie – Kantoor en verkoop
 • Je kan een ander beroepsvoorbereidend leerjaar kiezen
 • Je kan 1A aanvatten als je het getuigschrift van het basisonderwijs behaald hebt en de klassenraad hiermee instemt.