B-stroom

Alleen de leerlingen die geen getuigschrift van het 6de leerjaar in het lager onderwijs hebben behaald, kunnen in de B-stroom starten.

De belangrijkste onderwerpen uit het 6de leerjaar worden dan ook herhaald. Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A.

Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen dan in 1A, je hebt er minder leerkrachten en ‘met je handen kunnen of willen werken’ is belangrijk.
Je leert er namelijk vooral al doende, eerder dan uit boeken.

In het derde jaar kan je kiezen voor een studierichting die het best aansluit bij je eigen interesses.  Bij ons kan je in de A-finaliteit kiezen tussen de 2 domeinen “Economie & organisatie” en “Sport”. De A-finaliteit is arbeidsmarktgericht, dus met de bedoeling na de studies onmiddellijk op de werkvloer te starten.