A-stroom 1ste jaar

Algemeen

In het 1stse jaar van de eerste graad bestaat het lessenpakket uit een basisvorming van 27 lesuren met daarnaast een keuzegedeelte van 5 lesuren. Hierin zit voor iedereen 1 lesuur remediëring Frans en 1 lesuur ICT, aangevuld met een remediëringsuur wiskunde of een verdiepingsuur wiskunde. We voorzien 3 wisselmomenten zodat je telkens in de wiskundegroep zit die het best bij jou past.

Om het keuzegedeelte te vervolledigen kiest de leerling volgens de persoonlijke interesse voor 2 uren lichamelijke opvoeding of 2 uren i-STEM en multimedia.

Bij i-STEM ligt de nadruk op het zo goed mogelijk leggen van verbanden , de interactie tussen Science, Technology , Engineering en Mathematics.  Het maakt deze vakken zeer praktisch en herkenbaar in het dagelijkse leven.  Bovendien is een unieke kans voor wie wat meer uitdaging nodig heeft, perfect aansluitend op onze basisopties.

Multimedia geeft je een uitstekende kans om je creativiteit bod te vieren a.d.h.v. van wat het digitale landschap te bieden heeft. Het is ook een mogelijkheid om eens te proeven wat de basisoptie “economie en organisatie” te bieden heeft.

EXTRA: 1 x per week (op een vaste avond) wordt er ook begeleide avondstudie wiskunde en Frans georganiseerd. Ook 1 extra uur sport kan hier.

Iets voor jou?

  • Eerder kleine groepen om een betere begeleiding mogelijk te maken.
  • Kleinschalig waardoor iedereen elkaar kent;
  • Warme sfeer tussen de leerlingen en leerkrachten.
  • Korte opvolging van het leerproces.
  • Nadruk op individueel groeiproces.
  • Ontdekken van je eigen talenten om een de juiste keuze te maken in de 2de graad.

Lessentabel

De lessentabel is van toepassing vanaf 1 september 2020.

Jouw toekomst?

  • 2e jaar basisoptie “Economie & organisatie”
  • 2e jaar basisoptie “ Sport”
  • elk ander 2e jaar afhankelijk van het advies