A-stroom

Vanuit onze open eerste graad bieden wij je een doorstroming naar zowel ASO-, TSO- als BSO-studierichtingen.

In het 1ste jaar van de eerste graad bestaat het lessenpakket uit een basisvorming van 27 lesuren met daarnaast een keuzegedeelte van 5 lesuren. Hierin zit voor iedereen 1 lesuur remediëring Frans en 1 lesuur ICT, aangevuld met een remediëringsuur wiskunde of een verdiepingsuur wiskunde. Om het keuzegedeelte te vervolledigen kiest de leerling volgens de persoonlijke interesse voor 2 uren lichamelijke opvoeding of 2 uren taal en multimedia.

In het schooljaar 2019-2020 blijft voor het 2de jaar van de eerste graad de keuzemogelijkheid traject handel of traject sport bestaan.

EXTRA: 1 x per week (op een vaste avond) wordt er ook begeleidende avondstudie wiskunde en Frans georganiseerd.