A-stroom

De eerste graad omvat twee leerjaren. Bij de start in het secundair onderwijs moet je kiezen tussen een 1ste leerjaar A of een 1ste leerjaar B. In een eerste leerjaar A krijg je het grootste deel van de vakken gemeenschappelijk, men noemt dit de basisvorming. De basisvorming bevat 27 lesuren.

Het keuzegedeelte bevat 5 lesuren waarbij we voor de optie handel kozen. Binnen deze optie kun je traject handel of traject sport volgen.

Na onze A stroom staat onze volledige structuur   voor je open.

EXTRA: op donderdag het 9e lesuur voorzien we een uur extra.
Dit kan sport zijn of nascholing Frans of wiskunde.