Verkeersveiligheid eerste graad

Op vrijdag 12 oktober 2018 kwam een medewerker van Responsible Young Drivers een uiteenzetting geven over de gevaren in het verkeer. Via dit interactief vormingspakket leerden de eerstejaars zich beschermen tegen de risico’s die voetgangers, fietsers en autopassagiers in het verkeer lopen.