In het Hof van Assisen

De lessen recht brachten de leerlingen van 5C al eerder in het gerechtsgebouw van Brugge. Vanaf 22 januari startte het assisenproces rond Ivo Poppe. Deze diaken wordt ervan beschuldigd tientallen bejaarden te hebben vermoord. Door deze rechtszaak in de realiteit mee te volgen, verbreedden onze leerlingen hun horizon op de strafrechtelijke procedure. Ze hoorden de akte van inbeschuldigingstelling voorlezen en hadden van op hun plaats in het publiek een uitstekend zicht op de rechter en assessoren, de jury, het openbaar ministerie, de advocaten en de beschuldigde. Uitspraak volgt …