Startviering jubileumjaar

Het schooljaar 2019-2020  is voor het VHSI bijzonder. In 1929 werd aan de Garenmarkt te Brugge de Patroons- en Handelsschool opgericht. Zonen van zelfstandigen, die thuis het ambacht leerden, kwamen er voor administratief, economisch en juridisch onderricht. In 1969 ontstond uit deze school het VHI (Vrij Handelsinstituut) dat later tot VHSI werd omgedoopt toen het met het studiegebied Sport werd uitgebreid.

Het 50-jarige bestaan van onze school wordt op verschillende manieren gevierd. Zo stond de startviering in het teken van ons jubileumjaar met o.a. een korte historische schets van de school. Later volgen nog een retrodag, een avondkerstmarkt, het tiende praatcafé en een galabal.