3M verdubbelt schenking

Vorige week overhandigden de leerlingen uit 3M een cheque van 865,00 EUR aan ‘Kleine Dennen’, een afdeling van VZW De Patio. Ze wisten het bedrag voor dit jongerenverblijf in Knokke te realiseren door de organisatie van een kerstmarkt, voorbereid in de lessen bedrijfseconomie onder leiding van mevr. Corine Vanderhaegen. Dankzij hun gezamenlijke inzet kon de gift in vergelijking met vorig jaar meer dan verdubbeld worden. Dikke Proficiat!